Du är endast EN
KLARHET bort...
Det finns en fundamental spricka i det mänskliga psyket som gör att vi undervärderar och minimera oss själva och vårt värde. 9 av 10 vågar inte leva det liv de egentligen vill. Resultatet: Vi lämnar outnyttjad potential på bordet. Din business/karriär, din familj och dina relationer blir lidande. Om du inte förstår varför, kommer ditt liv inte bara att stå still, det kommer att bli värre. Satori kommer visa dig hur du vänder på det.

Låt oss hjälpa dig att nå nästa nivå.
Människor kommer till oss för att de är trötta på att minimera sig själva och sina liv. De vet att de är ämnade för mer. I Evolve får du kartan och strategin för att komma dit:

FAS 0:

- CORE

Du har en klar förståelse för grund dynamiken som utgör ditt liv. Du förstår vad som driver dig och andra. Vad som är ditt äkta jag. Vad som har skapat lycka och smärta i ditt liv. 

FAS 1:

- CLARITY

Du har absolut klarhet om var du är, var du har varit och vart du är på väg. Du har en klar vision om dig själv, dina relationer och din business.

FAS 2:

- ELIMINATE

Du vet vilka vanor (interna och externa) och aktiviteter du behöver eliminera eller ta komtroll över för att uppnå det mest tillfredsställande livet och businessen som är möjligt för dig. Du har eliminerat det som stoppar framsteg och utveckling.

FAS 3:

- STRUCTURE

Du vet vilka grundläggande aktiviteter som är mest effektiva och har störst hävstångseffekt för att skapa ett tillfredsställande och ett ständigt utvecklande liv; ditt jag, dina relationer och din business.

FAS 4:

- MOMENTUM

Du gör fokuserade och medvetna handlingar för att implementera grundprinciperna. Du skapar en snöbollseffekt i ditt liv; ditt jag, dina relationer och din business.

FAS 5:

EVOLVE

Du växer, bidrar och uppgraderar ditt liv medvetet. Ditt jag, dina relationer och business. Du sätter en ny standard för varje del i ditt liv. Du vet att slutdestinationen inte är att nå ett mål. Det är endast en milstolpe på din resa.
VAD KUNDER SÄGER

Dr. Ara Suppiah says:

"I have a sense of owning my worth - which I thought I did before - but it’s at a different level after working with Satori." Already successful when he came to us, we helped Dr. Ara accelerate his results dissolving mental blocks that had been controlling him for a lifetime. 

Andrea Albright says:

"He has given me the confidence to charge more for ONE client than I was asking for an entire YEAR of work." By applying the principles and strategies we teach, we helped Andrea generate $75,000 in less than 30 days and break 6-figures in just a few more weeks.

Här är vad du kommer att få

Om du blir medlem i Evolve som en founding member

EVOLVE - 12 MÅNADER AV EVOLVE MEDLEMSKAP

12 månaders program för att ta kontrollen. Mer pengar, mer inflytande, mer mening.

Evolve är utformat för att hjälpa dig att ta kontrollen över ditt liv, så att du kan designa och leva det liv du vill leva. Vi upptäckte att det finns en fundamental spricka i det mänskliga psyket som gör att vi undervärderar och minimera oss själva och vårt värde. 9 av 10 lever inte det liv de egentligen vill. Resultatet: Vi lämnar outnyttjad potential på bordet. Din business/karriär, din familj och dina relationer blir lidande. Om du inte förstår varför, kommer ditt liv inte bara att stå still, det kommer att bli värre. Evolve är nyckeln till mer pengar, mer inflytande och mer mening i ditt liv.
Nya teman varje månad - följande en väldigt specifik struktur för att accelerera utveckling och stänga gap. 
Träningar första Måndagen varje månad rörande månadens specifika tema
● Accountability Sundays - söndagar för att hålla oss på banan och se till att vi går i rätt riktning.
● Q&A - både på svenska och engelska varje torsdag.
● Exklusiva Inspelade ämnesspecifika kurser som berör alla delar i ditt liv. Ditt jag, dina relationer och din business.
Ex:
- UNPOLOGETIC
- UNSHAKEBLE RELATIONSHIPS
- INFLUENCE SECRETS (selfworth = net worth)
- N-CHARGE plannering för det nya året i nov.
● Hotseat en gång varje månad
● Medlemskapsida med tillgång till alla träningar, Q&A's, Hotseats samt bonusar och överraskningar.

(Värde: $3 000 ca 24 932kr) 

Success System Masterclass - 6 veckor framgångsformula

6 veckor att gå igenom Satoris beprövade framgångs formula "Deliberate Growth"

Deliberate growth även kallat precision based growth är ett sofistikerat system som gör att du med precision och tempo kan utvecklas i rätt riktning för dig. Vi tar bort alla onödiga, oönskade, lågproduktiva och olönsamma aktiviteter så att du kan lägga fokus på det som faktiskt är viktigt. 
“Make It difficult for yourself to fail and easy to succeed.” - Satori Mateu.

3 faser av Deliberate growth:

Fas 1:

KLARHET. Vi får klarhet i vad som är din "kärna". Identifierar dina högsta värderingar och vad som är dina mest relevanta nyckelmål. Vi sätter riktningen i linje med dina grundvärderingar för högst lönsamhet och energi.
Sedan går vi lite djupare....
Vi ställer frågan "Vilka är nyckelaktiviteterna som är mest distraherande, stör och kräver störst del av min tid? Som om jag tar bort skulle göra mig mer produktiv, lönsam och ge mig mest energi?"
Här använder vi precision based growth till att sålla ut, förenkla och ta bort alla saker som saktar ned dig så att du kan accelerera utveckling.

Fas 2:

Execution/verkställande. Hur du implementerar de mest effektiva aktiviteterna som har störst hävstångseffekt för att skapa ett tillfredsställande och ett ständigt utvecklande liv; ditt jag, dina relationer och din business. 
Hur vi strategiskt och taktiskt implementerar de mest precisionsbaserade aktiviteterna,

Fas 3:

OPTIMERA. Om du vill ta bort överväldigande, utbrändhet och hålla fokus. Vara effektiv och den typ av ledare som går först, som andra vill följa, måste du vara obeveklig och engagera dig själv och ditt team i att avsiktligt utveckla vanor och aktiviteter som konsekvent lyfter ditt tänkande, färdigheter och processer så att du kan uppnå accelererad, hållbar tillväxt mitt i alla externa krav som vi även kallar för virvelvinden.
Week 1. Core You will learn how to get clear on your core; Your values, and how you think
Week 2. Clarity you will gain clarity
Week 3. Elimination
Week 4. Structure
Week 5. Momentum
Week 6. Evolve

(Värde: $2 000 ca 16 621kr) 

Totalt värde:
$100,000 
ca 800.000kr

Nu endast $2364/år (ca 19.646kr)
$590/kvartal (ca 4900kr)

$2004 up-front (ca 16.700)
ca15%

SATORI MATEU © 2021 All Rights Reserved